‘Opwarming aarde is terraforming voor reusachtige dino-aliens’

De zogenaamde global warming mag dan een feit zijn, de oorzaak voor deze opwarming van de aarde is echter heel anders dan de meeste mensen denken. Dat zegt althans dr. Jim Johanson, universitair docent van de Stellenbosch universiteit in Zuid-Afrika.

In zijn recent verschenen boek Why we terraform, doet de paleontoloog uit de doeken hoe de opwarming van de aarde bewust plaatsvindt om zo een klimaat te creëren waarin een geheel nieuwe soort kan overleven.

Een nieuwe soort aliens welteverstaan: reusachtige op dinosauriërs gelijkende monsters, waardoor er geen plaats meer zal zijn voor mensen.

Dino-aliens

‘Je moet het zo zien’, legt Johanson desgevraagd uit aan de HeWat-redactie, ‘de dinosauriërs stierven uit door een klimaatomslag. Het werd te koud voor ze. De nieuwe soort aliens die de aarde zal koloniseren lijkt erg veel op de dino’s, en ook zij hebben een zeer warm klimaat nodig.’

Dr. Johanson onderbouwt zijn stelling niet alleen met statistische gegevens waaruit blijkt dat het na het dino-tijdperk abrupt kouder werd en de aarde de laatste jaren snel warmer wordt, zo warm dat het onmogelijk door mensen alleen kan zijn veroorzaakt, ook publiceert hij in zijn boek authentieke documenten die moeten bewijzen dat de Amerikaanse overheid hierbij al jaren is betrokken.

Terrafoil

In één van deze documenten, afkomstig uit 1984, wordt gerept over project ‘Terrafoil‘, het experimenteren met zogenaamde ‘chemtrails‘ om het bestaande broeikaseffect te versterken.

Ook doen in Johansons boek een aantal hooggeplaatste Amerikaanse militairen een boekje open over reeds bestaande contacten met aliens.

‘Het aparte is dat niet alleen de reusachtige dino-aliens baat hebben bij een warmer klimaat, maar ook de bekende grey-aliens, die in goede verstandhouding leven met de dino’s, en zogenaamde “reptilians“, die vaak worden gezien als leiderfiguren’, aldus dr. Johanson.

‘De huidige opwarming van de aarde wordt vooral geproduceerd met de hulp van deze reptilians. In de bergen van Chili en Peru bijvoorbeeld staan enorme ondergrondse fusiecentrales die continu grote hoeveelheden hitte produceren om daarmee de atmosfeer op te warmen. Deze fusiecentrales zijn gebouwd met behulp van reptiliaanse technologieën.’

Uitroeïngspolitiek

Over de toekomst van de mensheid is dr. Johanson zeer somber: ‘Er is natuurlijk geen plek voor de mensen. Die zullen massaal uitsterven, al dan niet geholpen door een uitroeïngspolitiek. Het ebolavirus bijvoorbeeld is bedacht en geproduceerd door aliens, op hun planeet is het een bestaand virus dat net zo schadelijk is als verkoudheid voor mensen.’

‘Een kleine groep elite zal na kolonisatie van de dino-aliens wel een plek krijgen in één van de ondergrondse steden die de laatste jaren zijn gebouwd in diverse landen. Maar daar horen u en ik niet bij, helaas’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.